Moda ze starej prasy

Internetowe archiwa czasopism poświęconych modzie lub z działami o modzie:

polskie

francuskie

_______________________________________________________________________________________________ Moda i życie praktyczne

Czasopismo  było pierwszym, powojennym periodykiem kobiecym. Ukazywało się od  stycznia 1946 roku. Początkowo pismo wydawano raz w miesiącu, później raz w tygodniu  Moda i życie praktyczne skierowane było do kobiet wykształconych, interesujących się życiem kulturalnym, obytych z nowinkami techniki, najczęściej  jednak zajmujących się domem i nie realizujących się zawodowo,  dlatego też, artykuły zawarte w nim poruszały tematy związane z modą, urodą, kuchnią, wyposażeniem wnętrz, a także traktowały o kulturze życia codziennego. Od 1948 roku  wskutek działań  Ligii Kobiet, w czasopiśmie zaczęły pojawiać się teksty polityczne i ideologiczne. Pismo zaczęto wykorzystywać do agitacji politycznej, w stylu postępowej Kobiety dzisiejszej propagującej wizerunek kobiety-robotnicy.
W 1949 roku nazwa periodyku została skrócona do  Moda i życie, a  rok później  ze stopki redakcyjnej  zostało usunięte nazwisko redaktorki  Jadwigi Baranowskiej oraz innych autorów i zamieszczono informację: redaguje kolegium. W styczniu 1953 roku nazwa czasopisma znów uległa zmianie na Kobieta i życie.  Nowy tytuł powstał ze złożenia nazw dwóch pierwszych periodyków kobiecych w powojennej Polsce: Mody i życia praktycznego oraz Kobiety Dzisiejszej.

Zapraszam do przeglądania mody z tego, a także z innych czasopism w podstronie: Czasopisma.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz